Anmälnings- och köpvillkor hos Navigationsakademien

Anmälan är bindande. Avtal ingås då du anmäler dig till en kurs.  Detta kan göras via hemsidan (www.navigationsakademien.com), e-mail eller telefon. För att du ska kunna genomföra anmälan måste anmälningsvillkoren godkännas av dig. Anmälan innebär att du samtycker till behandling av personuppgifter i Navigationsakademiens datoriserade register. Navigationsakademien förbinder sig att ej lämna ut uppgifterna i medlemsregistret om inte annat angetts vid registreringen. Personnummer registreras ej!

Avbokning
Du har rätt att avboka kursen senast 30 dagar innan kursstart utan avgift. Avbokar du en anmälan mellan 29 och 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Avbokar du en anmälan senare än 13 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften.

Priser
De priser som gäller är de som anges på hemsidan vid anmälan till kursen. Genomförs en priskorrigering efter din anmälan påverkas inte din kursbokning. Vid eventuell leverans av studiematerial tillkommer portoavgift enligt Postens portotabell.

Betalning
Alternativ 1:
Betala med Visa/MasterCard tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Betalningen förmedlas av PayPal med säker kryptering och strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning. Betalningen är en s.k. säker betalning där kortnummer och övrig information skickas via en starkt krypterad anslutning direkt till banken. PayPal använder SSL som är industristandard och betraktas som en av de bästa programvaror för säkra elektroniska transaktioner.

Alternativ 2:
Betala till Navigationsakademiens bankgiro 5282-4257 eller swish 123 201 51 21 i samband med din anmälan.  Din anmälan är endast preliminär innan betalning skett. Betalningen är således en bekräftelse på att du verkligen får en plats på kursen.

Studiematerial
Har du vid anmälan beställt Studiematerial erhåller du detta vid kursstart.  Önskar du studiematerialet utskickat till dig per post kan detta ske först efter att avgiften erlagts och det är mer än 10 dagar till kursstart.

Vid transport från Navigationsakademien till dig, står Navigationsakademien ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från dig till Navigationsakademien är du ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Vid leverans utanför Sverige tillkommer extra portoavgift enligt Postens portotabell.

Ombokning:
Du kan boka om din kurs, till en administrativ avgift på 200 kr inkl moms, fram till 7 dagar innan kursstart. En ombokning mellan 6-0 dagar innan kursstart ses som en avbokning och du debiteras full kursavgift. Vi gör dock allt för att hjälpa dig ombokning till annat kurstillfälle även vid avbokning under dag 6-0 om vi har kurstillfällen att erbjuda.

Inställd kurs:
Navigationsakademien förbehåller sig rätten att ställa in en kurs på grund av att kursen inte har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras.  En kurs kan också inställas pga skäl som inte vi råder över tex i det aktuella fallet med Covid-19.

I första hand erbjuds då ombokning till annat kurstillfälle. Går inte det har du rätt att återfå betald kursavgift, dock står du för returfrakten av ditt studiepaket om du erhållit ett sådant i förväg. Studiepaketet kan även behållas och då återbetalas erlagd kursavgift minus kostnaden för studiepaketet.

Sjukdom:
Blir du allvarligt sjuk och inte kan delta på din kurs, får du i första hand omboka till annat kurstillfälle utan kostnad. Om Navigationsakademien inte kan erbjuda nytt kurstillfälle återfår du hela din kursavgift.  Vill du behålla ditt studiepaket, om du fått detta i förväg, återbetalas erlagd kursavgift minus kostnaden för studiepaketet. Vill du returnera ditt kurspaket står du för returfrakten.

Övrigt:
För alla frågor som rör Navigationsakademiens verksamhet hänvisas du till följande adress, telefonnummer och e-postadress.

Postadress:
Navigationsakademien
Trappstigen 8
133 37 Saltsjöbaden

Returadress för paket:
Navigationsakademien
c/o Rude
Trappstigen 8
133 37 Saltsjöbaden

Organisationsnummer: 461027-0334 Anders Rude Enskild firma

Tfn 08-758 88 01 eller 073 985 78 90

kundtjanst@navigationsakademien.com