Navigationsakademien

Navigationsakademien grundades 2003 i Lund för att erbjuda intensivkurser inom navigation till studenter. Just helgkurserna blev efterfrågade av allt fler som uppskattade möjligheten att på kortare tid skaffa sig kunskap om navigation och sjöliv.

Sedan starten har Navigationsakademien utbildat närmare  9.000 elever i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm. Idag driver vi  verksamheten centralt i Stockholm.

Vi erbjuder kurser inom grundläggande navigation för fritidskeppare – Förarintyg och Kustskepparintyg. 
Du kan också välja att gå en Kombinationskurs där du går båda kurserna under samma termin.  Önskar du Båtpraktik har vi goda kontakter till erfarna arrangörer.

Verksamheten drivs idag av Anders Rude, en av lärarna, som på ett personligt sätt genomför kurserna med fokus på MINDRE GRUPPER.  Därför tar Anders emot max 10 elever per kurs. Det ger dig som elev större möjlighet till stöd och hjälp under utbildningen.  Bra lärobok och en väl inarbetad struktur i inlärningen med övningsuppgifter, åhörarkopior etc. är också ett bra stöd.

Vi samarbetar också med några duktiga förhörsförrättare från NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). Proven genomförs ca 10 dagar efter kursens slut, vilket ger dig som elev tid till övningar.  Under den tiden har du alltid tillgång till din lärare för frågor.