Navigationsakademien grundades 2003 i Lund för att erbjuda intensivkurser inom navigation till studenter. Just helgkurserna blev efterfrågade av allt fler som uppskattade möjligheten att på kortare tid skaffa sig kunskap om navigation och sjöliv.

Sedan starten har Navigationsakademien utbildat närmare  9.000 elever i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm. Idag driver vi  verksamheten centralt i Stockholm.

Vi erbjuder kurser inom grundläggande navigation för fritidskeppare – Förarintyg och Kustskepparintyg. 

I första hand satsar vi på att arrangera bra Förarintygskurser.  Det är viktigt för din egen trygghet och säkerhet att du har de grundläggande kunskaperna när du ger dig ut i egen båt.

Du som sedan önskar fördjupa dina kunskaper och har mål att ge dig ut på längre turer i större båt kan du genomföra en Kustskepparkurs och som elev hos Navigationsakademien till rabatterat pris. 

Önskar du Båtpraktik har vi goda kontakter med erfarna arrangörer.

Verksamheten drivs idag av Anders Rude, en av lärarna, som på ett personligt sätt genomför kurserna med fokus på MINDRE GRUPPER.  Därför tar Anders emot max 10 elever per kurs. Det ger dig som elev större möjlighet till stöd och hjälp under utbildningen.  Bra lärobok och en väl inarbetad struktur i inlärningen med övningsuppgifter, åhörarkopior etc. är också ett bra stöd.

Vi samarbetar också med några duktiga förhörsförrättare från NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning). Proven genomförs ca 10 dagar efter kursens slut, vilket ger dig som elev tid till övningar.  Under den tiden har du alltid tillgång till din lärare för frågor.