Navigationsakademien

Efter genomgången kurs erbjuds tillfällen för att göra prov.

Proven genomförs på Jensen gymnasium, Tulegatan 44, Stockholm.

Förarintyg kl 18.00, Kustskepparintyg kl 17.30

Då träffar du någon av de förhörsförrättare vi samarbetar med från Nämnden för Båtlivsutbildning (NfB):

Jonas Nordlöf, Tfn 073 985 33 76, jonas.nordlof57@icloud.com

Per Geijer, Tfn  070 626 99 55,  ombordinnan@telia.com

Kontakta kundtjänst för anmälan eller för ändring av datum.

Aktuella datum våren 2020

  • Tisdag 3/3         Förarintyg
  • Tisdag 24/3      Förarintyg
  • Tisdag 14/4       Förarintyg
  • Tisdag 5/5         Förarintyg
  • Tisdag 5/5         Kustskepparintyg
  • Tisdag 26/5       Förarintyg              
  • Tisdag 26/5       Kustskepparintyg
  • Måndag 8/6      Förarintyg                      
  • Måndag 8/6      Kustskepparintyg