Efter genomgången kurs erbjuds tillfällen för att göra prov.

Proven genomförs på Jensen gymnasium, Tulegatan 44, Stockholm.

Förarintyg kl 18.00, Kustskepparintyg kl 17.30

Då träffar du någon av de förhörsförrättare vi samarbetar med från Nämnden för Båtlivsutbildning (NfB):

Jonas Nordlöf, Tfn 073 985 33 76,     Förarintyg              jonas.nordlof57@icloud.com

Per Geijer, Tfn  070 626 99 55, Kustskepparintyg            ombordinnan@telia.com

Kostnaden är 625:-/provtillfälle.   Betalas vid provtillfället. 

Kontakta kundtjänst för mer info.

 

Aktuellt inför våren 2024

OBS!  Just nu genomför NFB förändring avseende proven.  Under 2024 kommer proven  att genomföras digitalt.   Vi vet mer vid kurstillfällena i vår. 

Besök www.batlivsutbildning.se och läs mer om detta.