Navigationsakademien

Efter genomgången kurs erbjuds tillfällen för att göra prov.

Proven genomförs på Jensen gymnasium, Tulegatan 44, Stockholm.

Förarintyg kl 18.00, Kustskepparintyg kl 17.30

Då träffar du någon av de förhörsförrättare vi samarbetar med från Nämnden för Båtlivsutbildning (NfB):

Jonas Nordlöf, Tfn 073 985 33 76,     Förarintyg              jonas.nordlof57@icloud.com

Per Geijer, Tfn  070 626 99 55, Kustskepparintyg            ombordinnan@telia.com

Kostnaden är 625:-/provtillfälle + 65:- för intygsbok.  Betalas vid provtillfället. 

Kontakta kundtjänst för anmälan eller
för ändring av datum.

Aktuella datum hösten 2021

  • Tisdag 12/10       Förarintyg + Kust 
  • Tisdag 26/10       Förarintyg + Kust
  • Tisdag 30/11       Förarintyg + Kust